Meteen naar de inhoud

Directe toegankelijkheid

Directe Toegankelijkheid Oefentherapie (DTO) maakt (psychosomatische) oefentherapie voor iedereen rechtstreeks toegankelijk.

Wat is DTO?
Als mensen klachten hebben die samenhangen met houding en beweging, weten zij zelf vaak heel goed wat ze nodig hebben. Voor veel van deze cliënten/patiënten is (psychosomatische) oefentherapie de aangewezen behandeling. De Oefentherapeut Cesar en Mensendieck is de bewegingsspecialist bij uitstek. DTO geeft cliënten/patiënten de vrijheid om zelf, op eigen initiatief en zonder tussenkomst van hun huisarts, een oefentherapeut in te schakelen.

Hoe gaat DTO in z’n werk?
De cliënt/patiënt die zich (rechtstreeks) heeft aangemeld, zal door de oefentherapeut eerst zorgvuldig worden gescreend. Deze screening moet aan het licht brengen of de cliënt/patiënt met zijn klachten bij de oefentherapeut inderdaad aan het juiste adres is. Deze stap is dus heel belangrijk. Want blijkt er iets anders aan de hand te zijn, bijvoorbeeld een aandoening waarvoor (psychosomatische) oefentherapie (nog) niet is geïndiceerd, dan moet dat natuurlijk zo snel mogelijk helder zijn. In zo’n geval krijgt de cliënt/patiënt het advies om alsnog naar de arts te gaan. In alle andere gevallen volgt stap twee, waarin de oefentherapeut nader onderzoekt of (psychosomatische) oefentherapie voor de betreffende cliënt/patiënt zinvol is. Zodra dat vaststaat, zal de oefentherapeut met de cliënt/patiënt concrete afspraken maken over bijvoorbeeld de aard, de start, de duur en het te bereiken doel van de behandeling.

Voor alle duidelijkheid: ‘directe toegankelijkheid’ is dus niet hetzelfde als ‘direct aan de beurt zijn’. DTO versnelt weliswaar de kans op (psychosomatische) oefentherapie, maar inplanning blijft noodzakelijk. Het spreekt natuurlijk vanzelf dat de oefentherapeut alles in het werk zal stellen om zo snel mogelijk met de screening en evt. daaruit voortvloeiende behandeling te kunnen beginnen.

Is DTO voor iedereen?
In principe geldt de directe toegankelijkheid voor iedereen in Nederland. Voorwaarden zijn er niet aan verbonden, dus het maakt in principe niet uit wat de zorgvraag is of wat de klachten zijn. Het kan zijn dat (nog) niet elke zorgverzekeraar DTO vergoedt. Daarom adviseren wij iedereen die kiest voor de directe toegankelijkheid van een oefentherapeut Cesar of Mensendieck: bekijk uw polisvoorwaarden en/of vraag uw oefentherapeut.