Onze praktijk is sinds 2005 opgenomen in het kwaliteitsregister voor paramedici en voldoet elke 5 jaar opnieuw aan de eisen om in dit register geregistreerd te blijven.

Binnen de beroepsgroep voor oefentherapeuten wordt er hard gewerkt aan het ontwikkelen en waarborgen van de kwaliteit van de (psychosomatische) oefentherapie. Dit gebeurt zeer breed en divers.

Door de cliënt bekeken: In 2010/2011 heeft de praktijk meegedaan aan een patiënt- tevredenheidsonderzoek. De enkele verbeterpunten die uit het onderzoek voortkwamen zijn ingezet. De praktijk scoorde een hoog cijfer.