Onze praktijk heeft met iedere zorgverzekeraar, een contract afgesloten. Wanneer u aanvullend verzekerd bent, wordt het tarief vergoed dat de zorgverzekeraar hanteert. Wanneer u geen aanvullende verzekering heeft dan gelden de tarieven, zoals deze in de wachtruimte van de praktijk en hieronder zijn vermeld.

 

Behandeling in de praktijk €32,-
Behandeling aan huis €45,-
Eenmalig oefentherapeutisch consult €47,-
Screening €12,50
Eerste consult na screening €33,50
Eerste consult na verwijzing €43,-
Verzuimtarief €24,-
Psychosomatische behandeling praktijk €39,-
Psychosomatische behandeling aan huis €49,-