Ga naar de inhoud

Vergoedingen

Hoe zit het met de vergoeding van (psychosomatische) oefentherapie Cesar/Mensendieck in het huidige zorgstelsel?

Basisverzekering

De basisverzekering van de zorgverzekering vergoedt voor (psychosomatische) oefentherapie Cesar/Mensendieck het volgende:
voor jeugdigen t/m 17 jaar worden in totaal 18 behandelingen vergoed.
Voor mensen met een chronische aandoening (van de VWS-lijst) worden alle behandelingen vergoed, behalve de eerste 20 keer. Deze zult u zelf moeten betalen, tenzij u hiervoor aanvullend verzekerd bent. Alle andere aandoeningen worden niet vergoed vanuit de basisverzekering.

Aanvullende verzekeringen

In de meeste gevallen wordt (psychosomatische) oefentherapie Cesar/Mensendieck vergoed vanuit de aanvullende pakketten.
De mate waarin behandelingen vergoed worden, wordt bepaald door de hoeveelheid behandelingen die vergoed worden door uw aanvullende verzekering en het daarbij behorende maximale bedrag.

Uw eventuele eigen risico

Het eigen risico (van € 385,-) wordt alleen toegepast op diensten uit de basisverzekering (uitgezonderd: huisarts, verloskundige zorg, kraamzorg en hulpmiddelen die in bruikleen worden verstrekt) en niet op de aanvullende pakketten.
Voor een overzicht van alle zorgverzekeraars, hun voorwaarden en aanbiedingen zie: www.kiesbeter.nl